Black Rouge Air Fit Velvet Mini Kit Chocolip Limited

[Review] Set son Black Rouge Air Fit Velvet Mini Kit Chocolip Limited

Thời gian đầu năm, là lúc mà các chị em rảnh rỗi để đi mua sắm và làm đẹp cho chính bản thân mình. Hòa cùng vào…